Bidrag till fototävling

  1. 1. Bidrag till fototävling
  2. 2. Skicka in

Denna e-tjänst har 2 steg.

Var med i fototävlingen och få dina bilder publicerade i Miljöalmanackan 2019. Temat för 2019 års fototävling är Träd". Använd din fantasi och ta fram kameran redan nu.

Skicka in dina bilder senast 30 september

13 bilder kommer att publiceras i Miljöalmanackan 2019, en bild för varje månad och en på framsidan. Senast 30 september 2018 vill vi ha dina bilder.
Skicka dina bilder genom att ladda upp de nedan.

 

Tänk på att:

  • Bilden ska vara tagen i Motala eller Vadstena kommuner
  • Bilden ska representera en månad (max 13 bilder per person)
  • Bilden får gärna vara en vinterbild
  • Bilden ska klara tryck i liggande A4-storlek
  • Bilden ska vara i jpg-format
  • Vinnarna får en ersättning på 750 kronor per bild inklusive moms

 

Information enligt personuppgiftslagen (1998:204)

 

Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av den personuppgiftsansvarige som är  Vatten- och avfallsnämnden, Motala kommun, 591 86 Motala (tel 0141-22 50 00).

 

Vatten- och avfallsnämnden behandlar personuppgifterna i enlighet med personuppgiftslagen (PuL). Personuppgifterna som lämnas används för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet samt för statistik. Uppgifter som inte omfattas av sekretessbestämmelser kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

 

Du har rätt att en gång per kalenderår, efter undertecknad skriftlig ansökan, få information om vilken information som finns  registrerad om dig. Vatten- och avfallsnämnden är också skyldig att snarast rätta felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter.