Bidrag till fototävling 2020

  1. 1. Bidrag till fototävling
  2. 2. Skicka in

Denna e-tjänst har 2 steg.

Var med i fototävlingen och få dina bilder publicerade i Miljöalmanackan 2020. Temat är ”Din bild av Motala och Vadstena”.

 

Vad tycker du är symbolen för din hemkommun? Är det slottet eller Heliga Birgitta som representerar Vadstena? Är det Motalabron eller Varamon som är kärnan i Motala? Eller något helt annat? Använd din fantasi och ta fram kameran redan nu. Lycka till!

Skicka in dina bilder senast 30 september 2019

Villkor för fototävlingen

Bilderna ska vara digitala, lokala och högupplösta i liggande A4-format. Vinnarna får en ersättning på 750 kronor per bild inklusive moms. Genom att skicka in bilder till tävlingen godkänner du att Motala kommun får använda dessa i framtiden. Fotografens namn kommer alltid att anges. 13 bilder publiceras i Miljöalmanackan 2020. En bild för varje månad samt framsidan. 

 

Information enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

 

Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av den personuppgiftsansvarige som är  Vatten- och avfallsnämnden,

Motala kommun, 591 86 Motala (tel. 0141-22 50 00)

 

Vatten- och avfallsnämnden behandlar personuppgifterna i enlighet med Dataskyddsförordningens art. 6.1 e vars betydelse är att handlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgifterna som lämnas används för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ditt ärende. Uppgifter som inte omfattas av sekretessbestämmelser kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

 

Du har rätt att få information om vilken information som finns registrerad om dig. Vatten- och avfallsnämnden är också skyldig att snarast rätta felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter.

 

Kommunens dataskyddsombud nås på 0141-22 50 00 eller motala.kommun@motala.se

Vill du klaga på vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till tillsynsmyndigheten – Datainspektionen

 

Mer information om hur Motala kommun behandlar dina personuppgifter kan du läsa på motala.se