Anmälan till tomtkön

  1. 1. Sökande
  2. 2. Önskemål
  3. 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg.

OBS! Tomtköavgiften är 300 kr, som du betalar in till Motala kommuns bankgirokonto 366-5486. Ange att betalningen avser tomtköavgift. Din anmälan registreras när avgiften kommit kommunen tillhanda.

Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

De personuppgifter den enskilde lämnar vid anmälan till tomtkön registreras i Motala kommuns datasystem EDP ByggReda och behandlas av kommunstyrelsen för administration av tomtkön. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig i Motala kommun. Uppgifter kan lämnas av Motala kommun, Kommunstyrelsen, Dataskyddsombudet, 591 86 MOTALA. Behandlingen är baserad på artikel 6.1 e (uppgift av allmänt intresse). Mottagare av personuppgifterna är kommunens tomtköhandläggare. Uppgifter kan lämnas ut till husleverantörer och banker.

Personuppgifterna lagras så länge den enskilde står med i kommunens tomtkö. Det föreligger en rätt att av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör den registrerade eller att invända mot behandling. Den enskilde har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. Tillhandahållandet av personuppgifter är nödvändigt för att anmäla sig till kommunens tomtkö.