Frågetävling i Miljöalmanackan

  1. 1. Frågor
  2. 2. Avsändaren
  3. 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg.

Svara på frågorna och vinn fina priser. De rätta svaren hittar du här i almanackan. Bland de rätta svaren dras fem vinnare.

Sista svarsdag är 31 januari 2018.

 

  • 1:a pris Boende i trädtopparna hos Urnatur i Ödeshög
  • 2:a pris Guidad heldagsvandring på Omberg för två personer med fika och lunch från Rökstenen AB
  • 3:e pris Svindlande upplevelse i träden med instruktör för två personer hos Omberg Zipline
  • 4:e pris Tvårätters lunch för två personer på Ombergs Turisthotell
  • 5:e pris Trädguidning hos Naturum Tåkern

 

Vinnarna presenteras 2 februari 2018.

 

Information enligt personuppgiftslagen (1998:204)

 

Uppgifterna som du lämnar via denna e-tjänst kommer att användas av den personuppgiftsansvarige som är Vatten- och avfallsnämnden, Motala kommun, 591 86 Motala (tel 0141-22 50 00).

 

Vatten- och avfallsnämnden behandlar personuppgifterna i enlighet med personuppgiftslagen (PuL). Personuppgifterna som lämnas används för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet samt för statistik. Uppgifter som inte omfattas av sekretessbestämmelser kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

 

Du har rätt att en gång per kalenderår, efter undertecknad skriftlig ansökan, få information om vilken information som finns registrerad om dig. Vatten- och avfallsnämnden är också skyldig att snarast rätta felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter.