Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

  • 1. GDPR
  • 2. Anmälan
  • 3. Utövaren
  • 4. Verksamhet
  • 5. Omfattning
  • 6. Övrig information
  • 7. Förhandsgranska
  • 8. Signera
  • 9. Skicka in

Denna e-tjänst har 9 steg

Anmälan om registrering av anläggning för livsmedelshantering

enligt 11 och 11a §§ Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien (LIVSFS 2005:20).

 

För behandling av ansökan debiteras en avgift motsvarande en timmas arbete enligt fastställd taxa.

För frågor kontakta Miljö- och hälsoskyddsenheten tel. 0141-22 54 30 vxl eller e-post miljo@motala.se.

 

 

Gå igenom följande steg och signera med Bank-ID. Om anmälan kommer från en juridisk person ska anmälan undertecknas av behörig företrädare.

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick